Oferta usług informatycznych

 1. Konserwacja i czyszczenie sprzętu IT
  • czyszczenie obudowy komputera z zewnątrz;
  • odkurzanie wnętrza obudowy;
  • czyszczenie wentylatorów grafiki, procesora i zasilacza;
  • przedmuchiwanie sprężonym powietrzem napędów CD/DVD/Blu-Ray i stacji dyskietek;
  • przedmuchiwanie sprężonym powietrzem otworów przy interfejsach VGA/DVI, PS/2, USB, LPT i RS232;
  • czyszczenie obudowy monitora, myszy i klawiatury;
  • czyszczenie ekranu monitora.
 2. Sieci komputerowe
  • projektowanie sieci komputerowych;
  • montaż przewodowych sieci komputerowych;
  • montaż bezprzewodowych sieci komputerowych;
  • konfiguracja komputerów i urządzeń sieciowych;
  • usuwanie usterek sieciowych;
  • konfiguracja dostępu do Internetu;
  • rozdzielanie połączenia internetowego.
 3. Inne usługi
  • diagnostyka sprzętu komputerowego;
  • instalacja oraz naprawa systemów operacyjnych z rodziny Windows;
  • instalacja aplikacji użytkowych;
  • instalacja sterowników;
  • usuwanie wirusów, koni trojańskich i rootkitów oraz instalacja programów antywirusowych;
  • konfiguracja skrzynek pocztowych;
  • modernizacja i rozbudowa komputerów;
  • odzyskiwanie utraconych danych z dysków twardych;
  • nauka podstaw obsługi komputera i aplikacji użytkowych;
  • montaż komputerów z części własnych lub klienta.
 4. Doradztwo IT
  • pomoc w doborze sprzętu komputerowego;
  • pomoc w doborze i obsłudze aplikacji użytkowych;
  • ochrona danych;
  • profilaktyka antywirusowa.

Siedziba firmy

Skontaktuj się!

Inne dostępne opcje